Pinnak Lyrics in Hindi – Sambata

Pinnak Lyrics in Hindi by Sambata is a brand new Marathi song sung by Sambata with music of this song is given by Sambata and Pinnak song lyrics are penned down by Sambata while the music video is released by Sambata.

Song Details

Song: Pinnak
Singer: Sambata
Lyrics: Sambata
Music: Sambata

Pinnak Song Lyrics in Hindi – Sambata

लक्ष्य दे कोन अला पिन्नक मधि
इथा गजवेला डॉन अला गलवुन तका
जार रस्त्यत कोन अला नुस्ति आई ज़ाय माला
नयन भाऊ चा फोन अल
विशाल गुणेगारी जगलो, तुमच्या लाइफ
मधे
फकता पब चा जोन अला बाकी काई नबी

डॉन लोका चलतत कोन भारी भाई
नबी
येउडे कुथला बे झटूजी कुनाला सुत्ति
नही
शॉट त्याला बसवनार पदहत मधि
डॉन समोर वजैचा इज्जत मधि
थेवतो बोल्नयत कम जस्ति दाम
बुवर्माधि

खजवाईना डेट नहीं मि
किम्मत कढ़ी, मोठ मोठे गार केले
गम्मत माधी चल झाडू नको
खुन्नास मधि
वकड़ी गाड़ी डॉन थम्बलाई पिन्नाकी
मधि
राडे होइची शाक्त्य धोक्यत करभरो

आमची सत्ता अनी आमची सरकार मजाज़
राज्य चर्चा
माला थास्ता दरबार फतेके पाबुने
मरतई मजा वडिउ घरदार
मज़्या सक्सेस चय मागा मज़्या
आया हाथ ही नहीं देवा ची कृपा:
माझे स्वाता ची उपकार कड़बी ओन्नो
मधे डिसलो तार कलती मां

नहितार लफद्या ची ड्रम मील मैग शॉट ला
धारी
एकता घूमौटो तुझे शूटर चार
माज्या वैता युद्ध बसेलियानो खबरदार
माला चित्रगुप्त टीपा देतो यमम मजा:
मददगर शनि देतो आशा माला
देखी ची कलजी रबिली नहीं जोप मल
रोज़ नेविन ऑपोजिट फचदी चे शौकी

टांगले ते नटवैक होमीज़ अबेट ख़ुप माला
तिच माझी सक्खी भौकी एनी माजी पब्लिक
Fakt laude laute rapping sod ani mala
कोर्टतना पौटी
करण 70 ची अक्कल माला 17 ऐ भाऊ
आज काल चा हिप हॉप लाई खतरोंे ऐ भौस
मील बांग्लात
पबिजे पान मि पत्रात ऐ भाऊ

तारी स्वाता ची महिनत माला स्वाता वार
गर्व होतो क्षेत्र चा
सान जेवा ट्रैक मजा आउट बोटो मुटैला गेलो
तरी झड़ैला भीड़ अभी तक इंस्टा वार
पोरिंचा पाउट
येतो डॉन पुण्य वजतो अक्कब्य भारतैना
चिल्लाओ येतो पद्या गैंगस्टर ब्यांच्या
वाजन्या वार
दुबी वीटो खंभ्या ची बात अनी वाकद्य

घस्थित कोरिया कागड़्या युद्ध साई डेटो
घाट नबी दोस्ती
पान नव मजा खराब ऐ विशालित पान मि
माज्या मस्तित लांडाला अबे रागी
पाना ब्या बस्ती
तुम्‍या दोक्‍या बाबर बुद्धबिट एई शॉट
-सर्किट भालती तार पलटी फायर धैशात
चा शॉट केला –

शोराना ने केला को पकड़ा विरोध का बॉट केला
दृश्य सागला सॉर्ट केला मराठी चा दृश्य
यह हा
संबता नी सॉर्ट केला डॉन ची घितली अनी
लोकाना
taap dila ani budkayla cops and bood maza
ब्लॉक केला पन्न फरी फुगिरील गजवियो दृश्य
बीप
बोप चा खाह टंगन वजतो मजा दरजा टॉप

स्टिकदा गैप आई घाला इथा धिंगना दो
चा
चल लक्ष्य दे कोन अला पिन्नाकी
मधि
इथा गजवेला डॉन अला गलवुन तका
जार रस्त्यत कोन अला नुस्ति आई ज़ाय माला
नयन भाऊ चा फोन अल
विशाल गुणेगारी जगलो, तुमच्या लाइफ

फकता Pubj जोन अला बाकी काई नबी
दृश्य उरवर घेटले पान भक्कम पाई नाई
गराज बोलाची नई पान मि गप्प पान रही नई
ब्यांची आई झावल्या शिवई माला जीवन
जैनाई
मज़्या मागा वजियात पान समोर काई नई मि
धगतो
वजतो भूलभुलैया जामिनी वार पाई नबी करना
वेतन

छ्या वायत मि ठोका खले ब्यांच्य
मध्यानी
मझ्याकादुन झोका खलाई नको
गुणेगारी
संगु करण मित्राणी मौक्का खलाई
प्रेमात
सोद दोस्ती पान धोका खबलाई पान तारी
शुद्ध मनुस्की जिंदा माज़ी, बारबारी
जम्मरनाबी

कारा फकता निंदा मजाबी पान बे गण्यति
भुक्त्यत अम्बी खारोकर मारियो बा
मझ्या
आवाज नी सग्लियांचा बाजार बाल्टो मज़्ब्या
नवखली गरीबांचा व्यापार चलतो गु
नबी गंदित पान शेम्बदा मील मागा बोल्टो
स्वाबी मणि वाघ ऐ मी कुत्रे कोलियो
जंगलाई

रूबाबा नी चलतो मी निसंकोच सीन
बदला
तको मी माझी पावर सोच डॉन
बोला तार बोला मग विषय करीब
फचदी चे मुडे मि करतार रोज गैंग
तय्यरित ऐ मज़बी सगले हथियार लोड
मी नगच आई झवन कुम्नाची दूर बोप माला
गबती सूद छैरा पट्टी मजाबी डेटो बसुम

डॉन ची दबीशत ऐ लोकाना यति डिसुन
तुम्बी
नन्नी बोटे जवा लाओदा लसुन गैंगस्टर शिट
कर्ता अंबी तव्वा पासुन महफिल रंगती
माज़ी
चंद्र युद्ध बसुं दशरे हड़पना तार देता
नबी vi
माला सदब्या चांगली ओलाखी बैग अक्खी सिटी
माला काई दिवस सात बारा नववर जिला एसी
मज़ा

बिंदास विरोध काड़ा नहीं बुला मजा:
नाका नाद करू वाद करू सल्ला ऐ मजा
नंबरकारी येदा बोप बिल्ला ऐ मजा नको
मस्कर्या कारू अम्बी लाओदे लाओटो मजे पाया
पैड मी तुला
नवसत पाउतो दुनिया बगैच्य वायत मि
दुनिया दन्तो
-ज्याची भुखाई ची लाईकी नहीं त्यान पण
चौटो

हा ध्यान देत नबी मील पान नव थेवियत नफरत
दुनिया दारी पेश्या माझी शित्तत अच्छे
बेहतर
सय्यम थेवतोफ़ मनुम सगला भेटाल मज़्ब्या
होमीज़ चे धांडे ज़ले पबिजे सेटल
गृहिणी
जा मेरे हाय मन्नै मांग मैनुअल मुझे मेरे
लिए जमनाई मेंग

मझ्या दोस्ती उन के पबिजे किम्मत
संग जगयाला देवा कड़ा सुख नहीं
टार
हिम्मत मांग नबीतर राहशील गुटुन
येवदे महान
विचार मज़्ब्या दोक्यत यतियत कुतबुनो
-उत्बुन सुइबुम कामपुर्ते लोका ज्यातती

फरक पदत नबी कोन जाता मबगा
भुकुन
फरक पदो माला मज़्ब्या अप्लायन ना
दुखुन
मझ्या अप्लायन्च्य खुशी माला भेट
सुकून पान पार्क्यनो अंतर थेवा
नबीतारो
गंद फादियो चुकुन मि बाणिकरक वजतो
माला

आईका जापान मील खुल्ला फिरतो शत्रु ट्रिप कार्टो
लापुण
मज़्या हक्का चा हक्का नी यहूदी बस्ती
अनी का जाना बस्लत मजा हक्का युद्ध तपुन
हा पान हिप हॉप ची भूक माला दृश्य एई
छोटा
चवुं खबले मेलो तारी मैता वर लिबु
आफ़्टा
जग सोदुन लीजेंड चलय (ऐस नामी ऐस .)
संबाटा)

पीएन तुम्च्य सुखा दुखत कायम मल
लक्ष्य थेवा मि रक्षस जबलो माला
माफ़ करे
देवा मझ्या वत्नी चा पुण्य बि
तुमलाच

थेवा मी जाग जिन्कतो करुण मज़्ब्या आई ची
सेवा घरची जवाबदारी पार पदो खुशो
थेवतो आई ला बा तूल 7 जन्म घेवा लगतिल
मझ्या

सरखा बोइला भूलभुलैया डॉन जाने बास झाले
मंडी
खलिया माला देव पान नंतर मजा होमिय
पबिला डॉन झलाई संबत नबी किरकोली
रबीला
माला ट्रस डेटॉय डॉन जौन सांग तुब्ज़्या
भाई ला
तक्ष्य दे कोन अला पिन्नक मदबी
इथा गजवेला डॉन अला गलवुन तका

जर रस्त्यत कोन अला नुस्ति आई झावी
माला
नयन भाऊ चा फोन अल
विशाल गुणेगारी जगलो, तुमच्या
जीवन मधे
फकता पब चा जोन अल

लक्ष्य दे कोन अला पिन्नक मधि
इथा गजवेला डॉन अला डॉन अला
स्वाता

संबाता ने युद्ध स्वाता खाकी को हराया
महाराज
गलवुन तकन जार रस्त्यत कोन अल